Ministranci

Koło ministrantów w naszej parafii liczy ok. 20 chłopców. W ramach formacji odbywają się spotkania z ministrantami szkoleniowe i rekreacyjne. Ministranci mają swoje dyżury w poszczególne dni tygodnia i na wyznaczonych Mszach św. w niedzielę i święta. Przygotowują asystę liturgiczną na uroczystości parafialne. Każdego roku po pierwszej Komunii świętej przyjmowani są nowi kandydaci. Po okresie przygotowania trwającego parę miesięcy, składają oni przyrzeczenie i uroczyście przyjmowani są do grona ministrantów.