Duszpasterstwo
Ministranci
Koło ministrantów w naszej parafii liczy ok. 20 chłopców. W ramach formacji odbywają się spotkania z ministrantami szkoleniowe i rekreacyjne. Ministranci mają swoje dyżury w poszczególne dni tygodnia i na wyznaczonych Mszac...
czytaj całą strone

Schola
W naszej parafii działa schola prowadzona przez Panią Martę. Schola składa się z kilkunastu dziewcząt i przygotowuje oprawę muzyczną nabożeństw oraz uroczystości parafialnych. Schola spotyka się regularnie na próbach w soboty o godz. 16...
czytaj całą strone

Legion Maryi
Legion Maryi w Parafii Susiec       Oddział Legionu Maryi powstał w naszej parafii 1 marca 1997 r. Proboszczem był wtedy śp. ks. Roman Jaworski. Szczegóły o tej organizacji maryjnej można znaleźć na stronie www.legionmar...
czytaj całą strone

Rycerstwo Niepokalanej
     Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem katolickim utworzonym przez świętego o. Maksymiliana Marię Kolbe w 1917 roku w Rzymie.Ojciec Maksymilian był wówczas klerykiem w zakonie franciszkańskim i jako zdolny mło...
czytaj całą strone

Żywy Różaniec
Żywy Różaniec jest stowarzyszeniem katolickim, które od lat obecne jest w życiu religijnym naszej parafii. Na terenie parafii działa 10 kół Żywego Różańca. Każde koło składa się z 20 członków. Na cze...
czytaj całą strone

KSM
      W naszej parafii w 2012 roku powstała grupa młodzieżowa, która w bardzo krótkim czasie przekształciła się w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Czym jest KSM i jakie są jego cele? Cele i zadania Katolic...
czytaj całą strone