Rycerstwo Niepokalanej

     Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem katolickim utworzonym przez świętego o. Maksymiliana Marię Kolbe w 1917 roku w Rzymie.

Ojciec Maksymilian był wówczas klerykiem w zakonie franciszkańskim i jako zdolny młodzieniec został wysłany przez przełożonych na studia do Rzymu. Był to czas wielkiej aktywności masonerii włoskiej. Ojciec Maksymilian widząc nienawiść do Boga i Kościoła oraz ciągłe ataki masonów na Kościół i papieża. postanawia założyć stowarzyszenie, które pod wodzą Maryi będzie bronić wiary świętej i walczyć o zbawienie dusz ludzkich (w tym także masonów). Walka miała polegać na modlitwie za Kościół i za jego wrogów idącej w parze z oddawaniem czci Niepokalanej depczącej łeb szatanowi  i staraniem o własną świętość. Warunkiem przystąpienia do stowarzyszenia jest oddanie się na własność Matce Bożej i zapisanie do ksiąg członkowskich stowarzyszenia. Znakiem zewnętrznym członków MI (łać. Militia Immaculatae = Rycerstwo Niepokalanej) jest noszenie cudownego medalika.

Rycerstwo Niepokalanej

 

W naszej parafii Rycerstwo Niepokalanej liczy obecnie 177 osób. Początki obecności stowarzyszenia w życiu parafii wiążą się z rekolekcjami wielkopostnymi, które w roku 2008 przeprowadził o. Ireneusz Klimczyk z Krakowa. Wówczas, na zakończenie rekolekcji 142 osoby wstąpiło do Rycerstwa Niepokalanej.

Od lutego 2012 roku systematycznie raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne członków MI. 16 października 2012 roku powstało oficjalnie parafialne koło MI. Opiekunem duchowym koła jest proboszcz ks. Andrzej Niedużak, a funkcję animatora pełni p. Edwarda Mucha. Koło prowadzi bibliotekę parafialną, włącza się w liturgiczne przygotowanie świąt maryjnych oraz szerzy pobożność maryjną w parafii. Kolo ma charakter otwarty i na spotkania mogą przychodzić wszyscy członkowie MI. Zazwyczaj na spotkaniach gromadzi się kilkanaście osób.
Wszyscy członkowie MI starają się uczestniczyć pełniej w życiu parafii biorąc udział w uroczystych Mszach w święta maryjne i w pierwsze soboty miesiąca.

Na terenie parafii rozprowadzany jest w systemie prenumeraty założony jeszcze przez o. Maksymiliana miesięcznik MI „Rycerz Niepokalanej” w ilości 60 sztuk. Każdego roku, 8 grudnia Niepokalana może się cieszyć przystąpieniem kolejnych członków do Jej Rycerstwa.