Z kroniki parafialnej

Proboszczowie Parafii św. Jana Nepomucena w Suścu

Do 1957 nie była prowadzona kronika parafialna, stąd też brak szczegółowych danych. Znamy jednak proboszczów Parafii Susiec. Przez 12 lat – od mianowania pierwszego proboszcza w 1910 roku do 1922 roku pracowało w Suścu 6 księży. Spowodowane było to częstymi zmianami proboszczów. W tym okresie urząd proboszcza Parafii w Suścu sprawowali następujący księża:

 

 1. ks. Jan Stańczuk (1910-1912)
 2. ks. Czesław Sodlewski (1913-1916)
 3. ks. Szczepan Orzeł (1917-1918)
 4. ks. Edmund Dzięcielewski (1919)
 5. ks. Władysław Jacniacki (1920)
 6. ks. Andrzej Plejser (1921 – VII 1922).Od 1922 roku do zakończenia II wojny światowej pracowało w Suścu czterech proboszczów. Byli to:

 

 1. ks. Ignacy Mickiewicz (IX 1922 – V 1927)
 2. ks. Jan Majsterski (V 1927 – XII 1942)
 3. ks. Piotr Kroczyński (XII 1942 – VII 1944)
 4. ks. Edmund Dąbkowski (VIII 1944 – II 1945).Po drugiej wojnie światowej do chwili obecnej Susiec miał dziewięciu proboszczów. Urząd proboszcza sprawowali następujący księża:

 

 1. ks. Józef Tomza (IV 1945 – VI 1956)
 2. ks. mgr Stanisław Byrski (VI 1956 – IV 1966)
 3. ks. dr Józef Jończyk (V 1966 – VI 1966)
 4. ks. Roman Bolesławski (VI 1966 – VI 1974)
 5. ks. mgr Zenon Ziomek (VIII 1974 – VII 1981)
 6. ks. Franciszek Szczerbik (VII 1981 – I 1994)
 7. ks. mgr Roman Jaworski (I 1994 – V 2004)
 8. ks. dr Piotr Kornafel (V 2004 - VIII 2017)
 9. ks. dr Andrzej Niedużak (VIII 2017-...)Ciekawsze daty z kroniki parafialnej

Trudno w tej chwili przytaczać wszystkie wydarzenia, które miały miejsce przez 100 lat istnienia naszej Parafii. Chciejmy jednak przypomnieć sobie parę faktów i dat z czasów powojennych, a konkretnie od 1957 roku, czyli odkąd spisana jest kronika parafialna. Dla ułatwienia wspomnienia te zostały podzielone na okresy pracy poszczególnych proboszczów w naszej Parafii.


1. Za księdza proboszcza Stanisława Byrskiego2. Za księdza Romana Bolesławskiego3. Za księdza Zenona Ziomka4. Za księdza Franciszka Szczerbika5. Za księdza Romana Jaworskiego6. Za księdza Piotra Kornafela

- malowanie dachu na kościele i plebanii

- remont kapliczek wokół kościoła i starej dzwonnicy

- wymiana ławek wokół ołtarza polowego

- odnowienie i pozłocenie bocznego ołtarza i ambony – jako wotum wdzięczności Bogu na 100-lecie parafii

- wykonanie parkingu przy kościele

- konserwacja obrazu św. Jana Nepomucena z głównego ołtarza

- obchody 25-lecia poświęcenia kościoła filialnego w Grabowicy

- wykonanie kropielnicy z białego marmuru w przedsionku kościoła

- pracę podejmuje wikariusz ks. Artur Cząstkiewicz

- obchody 80-rocznicy powstania OSP w Suścu

- wykonanie nowej chrzcielnicy do kościoła parafialnego

- wykonanie nowego ołtarza posoborowego, ambony i krzyża

- pracę podejmuje wikariusz ks. Ryszard Bordzań

- wykonanie nowych ławek i konfesjonału do kościoła parafialnego w Suścu

- założenie Rycerstwa Niepokalanej w parafii

- wykonanie nowych drzwi głównych do kościoła

- remont kaplic bocznych kościoła parafialnego

- święcenia kapłańskie i prymicja naszego Rodaka, ks. Rafała Kowalczuka

- wykonanie połowy ogrodzenia wokół cmentarza parafialnego

- misje parafialne ojcowie redemptoryści i ustawienie nowego krzyża misyjnego

- przecinka lasu parafialnego

- wykonanie drugiej części ogrodzenia cmentarza parafialnego

- wykonanie instalacji odgromowej, nowych rynien, ocieplenia i elewacji plebanii parafialnej

- 13 maja 2011 – rozpoczęcie nabożeństw fatimskich w parafii (od maja do października)

- pracę w parafii podjął wikariusz ks. Rafał Stochmal

- powstanie parafialnego Kola Rycerstwa Niepokalanej

otwarcie drogi krzyżowej w lesie parafialny

- pracę w parafii podejmuje wikariusz ks. Tomasz Putkowski

- wymiana ogrodzenia parafialnego od ul. Kościelnej

- wstąpienie wielu parafian do Bractwa szkaplerznego

- obchody jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Piotra Kornafela

- 13 października 2013 – uroczyste oddanie Parafii MB Fatimskiej

- prace przy instalacji grzewczej w kościele parafialnym

- ocieplenie stropu kościoła parafialnego

- malowanie dachu na kościele parafialnym

- ocieplenie dachu na kaplicach bocznych kościoła parafialnego i wymiana blachy na kaplicachKościół parafialny:

przed remontem

po remoncie