Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest stowarzyszeniem katolickim, które od lat obecne jest w życiu religijnym naszej parafii. Na terenie parafii działa 10 kół Żywego Różańca. Każde koło składa się z 20 członków. Na czele koła stoi Zelatorka (delator). Jest osoba odpowiedzialna za koło różańcowe. Wśród kół jest jedno koło różańcowe mężczyzn. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11,30 odbywa się spotkanie formacyjne dla członków Żywego Różańca.  Spotkania prowadzi opiekun duchowy proboszcz parafii  ks. Andrzej Niedużak. Spotkania kończą się wspólną modlitwą i odśpiewaniem hymnu Żywego Różańca.

 

Żywy Różaniec jako stowarzyszenie katolickie ma swój statut, który zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 2012 roku. Podczas spotkań formacyjnych członkowie  ŻR zapoznali się ze statutem stowarzyszenie. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie Rady Żywego Różańca.

STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC”

      „Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3). 

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po Stowarzyszenie to nosi dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. 
Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2. ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

 

§ 3. STRUKTURA

 

§ 4. PRZYNALEŻNOŚĆ

 

§ 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI

 

§ 6. PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.