KSM

      W naszej parafii w 2012 roku powstała grupa młodzieżowa, która w bardzo krótkim czasie przekształciła się w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Czym jest KSM i jakie są jego cele? Cele i zadania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży to przede wszystkim przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! – oto zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które chyba najkrócej określa jego podstawowe ideały. Zasadniczym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła.

 

      Prowadzona w KSM formacja chrześcijańska, bo o taką tutaj chodzi, jest to ,,stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego”. Prowadząc formację religijną, KSM nie tworzy własnych, specyficznych tylko dla siebie programów formacyjnych, lecz opiera się na nauczaniu Kościoła i wypracowanych przezeń wskazaniach. Fundament tworzą tu zatem Pismo Święte i kościelne dokumenty. Spośród spraw świeckich KSM stawia przede wszystkim na rozwój intelektualny młodego człowieka. Dba się tu o jego wiedzę, świadomość kulturalną i kwalifikacje zawodowe.

      Obecnie w naszej parafii na spotkania KSM-u uczęszcza regularnie 14 osób. Są to uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Suścu. Spotykamy się w piątek - wieczorem po mszy świętej w salce na plebani. W każdy I piątek miesiąca zamiast spotkania uczestniczymy w adoracji I-piątkowej. Podczas spotkań omawiamy tematy związane z życiem Kościoła, poznajemy dokumenty Kościoła (m.in. KKK, dokumenty Soboru Wat. II, dokumenty papieskie), oraz czytamy Pismo Święte i dzielimy się Słowem Bożym.

      Jeśli ktoś byłby zainteresowany i chętny pogłębieniem swojej wiary i wiedzy religijnej to bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na nasze spotkania.