Legion Maryi

Legion Maryi w Parafii Susiec

      Oddział Legionu Maryi powstał w naszej parafii 1 marca 1997 r. Proboszczem był wtedy śp. ks. Roman Jaworski. Szczegóły o tej organizacji maryjnej można znaleźć na stronie www.legionmaryi.pl.

      W naszej parafii legioniści czynni to 9 osób i legioniści pomocniczy to grupa 15 osób. Legioniści czynni spotykają się co tydzień w środę na wspólnej modlitwie w sali przy plebanii. Opiekunem duchowym LM w parafii jest proboszcz ks. Andrzej Niedużak. Funkcję animatorki grupy pełni (prezydent grupy) pełni p. Marianna Mazik. W ramach spotkania jest czas na modlitwę, sprawozdanie z zadanych prac apostolskich i konferencję opiekuna duchowego.

      Legioniści pomagają duszpasterzom w różnych pracach duszpasterskich, apostołują przez osobisty kontakt i rozmowy z parafianami, a przede wszystkim wspierają aktywność duszpasterską parafii swoją ciągłą modlitwą. Ważną formą apostołowania LM w naszej parafii jest kolportaż 70 egz. dwumiesięcznika ewangelizacyjnego „Miłujcie się!”.

      Warto zauważyć, że z inicjatywy członków LM w naszej parafii powstało szereg kół modlitewnych za kapłanów (tzw. „Margeretki”). Inną inicjatywą, która wypłynęła z aktywności apostolskiej członków LM jest propagowanie w parafii i poza jej granicami modlitewnych kół różańcowych rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci. W samej parafii powstało już ponad 20 takich kół. Członkowie LM przed laty zabiegali o uroczyste obchodzenie pierwszych sobót miesiąca w parafii, a dzisiaj uczestniczą w tych nabożeństwach pierwszo sobotnich i zachęcają innych. co miesiąc zamawiają też Mszę św. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi, która odprawiana jest w pierwszą sobotę. Włączają się aktywnie w inne formy kultu Maryi m.in. nabożeństwa fatimskie.